Մայրենի-20.03.2023

1. Ա շարքի մասնիկները բոլոր հնարավոր ձևերով միացրեք Բ շարքի բառերին և նորքան կարող եք շատ նոր բառեր կազմեք:

Ա. ան, ուհի, չ, դժ, ություն, ային

Բ. Հայ, գեղեցիկ, վրացի, բժիշկ, երգիչ, գույն, հնդիկ, համ, օգուտ, լավ, աշուն, բարի, չար, հին, գարուն, հոտ, քաղաք:
Հայուհի, գեղեցկուհի, վրացային, բժշկություն, երգչուհի, անգույն, հնդկուհի, անհամ, անօգուտ, լավություն, աշնանային, բարություն, չարություն, հնություն, գարնանային, անհոտ, քաղաքային:

2. Կարդացեք նախադասությունները և պատասխանեք դեղինով նշված հարցերին:

Մարդիկ ձմռանը խաղում են ձնագնդիկ:-ովքե՞ր, ի՞նչ են անում: Մարդիկ խաղում են:

Եղանակը ձմռանը կտրուկ ցրտում է:-ի՞նչը, ի՞նչ է անում: Եղանակը ցրտում է:

Ձյան սպիտակ փաթիլները դանդաղ իջնում են երկնքից:-Ինչե՞րը, ի՞նչ են անում: Փաթիլները իջնում:

3. Բառերի համար գրեք զույգեր, օրինակ այծսպիտակ այծ:

Այծ-Սպիտակ այծ, ծառ-մեծ ծառ, եղանակ-սիրուն եղանակբ , գիշեր-երկար, քամի-թույլ քամի, ժպիտ-գեշուկ ժպիտ, ձեռքեր-ուժեղ ձերքեր:

4. Բառերի համար գրեք զույգեր:

Շարժել-համակարգիչ, տեսնել-մարդուն, լվանալ-ափսեն, տաքացնել-տունը, տանջել-եղբորը, ուղարկել-նամակ:

5․ Գրիր թարս հրամանները, օրինակ՝
Ուտելիս անպայման խոսի՛ր:
Հաց ուտելիս ձեռքերդ մի՛ լվանա:
Հիմա փորձիր ինքդ
Հաց ուտելիս հեռախոսով խաղա՛:
Դասի ժամին աղմկի՛ր:
Ֆուտբոլ խաղալիս գոլ մի՛ խբիր:

Մայրենի-16.03.2023

Պատասխանեք հարցերին և լրացրեք աղյուսակը:

Ովքե՞րԻնչե՞ր
ընկերներ
եղբայրներ
հայրիկներ
մայրիկներ
պապիկներ
տատիկներ
գնդակներ
բարձեր
շներ
կատուներ
դռներ
հեռախոսներ

1․ Լրացրեք աղյուսակը՝ ըստ օրինակի՝ օգտագործելով լողալ, մրսել, քնել, գրել, ճաշել բայերը:

ԵսԼողալու եմՄրսելու եմ Քնելու եմ Գրելու եմ  Ճաշելու եմ
Դու Լողալու ես Մրսելու ես Քնելու ես  Գրելու ես  Ճաշելու ես
Նա Լողալու է Մրսելու է Քնելու է  Գրելու է  Ճաշելու է
Մենք Լողալու ենք Մրսելու ենք Քնելու ենք  Գրելու ենքՃաշելու ենք
Դուք Լողալու եք Մրսելու եք Քնելու եք  Գրելու եք  Ճաշելու եք
Նրանք Լողալու են Մրսելու են Քնելու ենԳրելու են  Ճաշելու են

2Լրացրեք աղյուսակը՝ ավելացնելով ինչիպի հարցին պատասխանող բառեր:

Մեքենա թանկ
Սենյակ մեծ
Տղա անշնորք
Շուն փոքր
Շենք բարձր
Արև սիրուն
Ձմեռ ցուրտ
Ձեռքեր սառը

3․ Խմբավորեք բառերն ըստ վերջավորությունների:

Սեղանից, քարով, մայրիկին, սենյակում, դպրոցում, բակից, ափսեով, տղային, ականջին, քաղաքում, ամսից, լույսով, մեքենայով, հեքիաթից, պատին, բաժակում:


Սեղանից, բակից, ամսից, հեքիաթից:
Մայրիկին, տղային, ականջին:
Սենյակում, դպրոցում, քաղաքում, բաժակում:
Ափսեով, լույսով, մեքենայով:

4Դեղինով նշված բառերին ավելացրեք համապատասխան վերջավորություններ:

Նրանք ապրում են այս շենքում:

Մայրիկը ապտակեց տղային:

Սեղանից վերցրու կեղտոտ ափսեն:

Ես գրում եմ գեղեցիկ գրիչով:

Մեքենայի անիվը ծակվել է:

Հայրենագիտություն – Մետաղագործություն – 16.03-2023

Հին Հայաստանում հայկական զորքերը օգտագործել են զենքի շատ տեսակներ, զինվորական հագուստ, զրահ ու այլ պաշտպանական միջոցներ: Այդ ժամանակ էլ հենց զարգացել է մետաղագործությունը, որի շնորհիվ հայերը կարողացել են իրենց համար զենքեր արտադրել: Այդ ժամանակ զինագործության կենտրոններն են դարձել Դվինը և Անին։ Պեղումների արդյունքում հենց այս քաղաքներում են հայտնաբերվել շատ զինատեսակներ։ Ամենատարածված զենքերից են եղել նետն ու աղեղը։ Աղեղը պատրաստել է առանձին արհեստավոր, իսկ նետերը պատրաստել է մետաղագործը։ Պատրաստի նետերի ծայրերը, այնուհետև ամրացվել են փայտի կամ եղեգի վրա։ Անիի և Դվինի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ նետի երկաթե ծայրեր: Իբրև զենք օգտագործել են նաև մուրճը, որով հարվածել են թշնամու սաղավարտին, որպեսզի հետո հեշտությամբ նրան վնասեն սրով, նիզակով կամ այլ զենքով։ Տարածված զենք էր նաև դաշույն-դանակը, որը կարող էր լինել մեկ կամ երկու սայրով: Անիում և Դվինում գտնված դաշույնները փոքր են ու միասայր։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերված դաշույններից շատերը այնքան փոքր են, որ նրանց կարելի է շփոթել դանակի շեղբի հետ, բայց նրանք չեն ծալվել, այլ խրվել են պատյանի մեջ, ինչպես և մեծ դաշույնները։

Русский язык Аист-16.03.2023

Прочитай текст «Аист» и ответь на вопросы.

На краю деревни росло большое дерево, на котором аисты устроили своё гнездо. Однажды люди узнали о гибели одного аиста. Когда вывелись птенцы, пришлось другому аисту одному кормить своих птенцов.

Ему было трудно. Аистята подрастали. Они всё время просили есть. Из гнезда видны были головки птенцов. Малыши беспокойно смотрели по сторонам, потому что были голодны. Шли с речки ребята, увидели птенцов. Один мальчик снял со связки маленькую рыбку. Он протянул её на шесте прямо аисту в клюв. Аистята сначала испугались. Но один схватил рыбу и съел. С тех пор ребята стали помогать аисту кормить птенцов. Каждый день ловили они в речке за рощей рыбу для
аистят.

Вопросы

Расскажи, как вёл себя аист, когда остался в одиночестве. Как вели себя аистята?
Аисту пришлось одному кормить своих птенцов.
Объясни, что придумали мальчики.
Они придумали покормить аистят.
Как ты думаешь, почему ребята так поступили?
Потому что они любили аистят.


кто? я, ты, он, она
у кого? у меня, у тебя, у него, у неё
к кому? ко мне, к тебе, к нему, к ней
на кого? на меня, на тебя, на него, на неё
с кем? со мной, с тобой, с ним, с ней
о ком? обо мне, о тебе, о нём, о ней

Составь небольшой рассказ.
Он, у него, на нём, к нему, за ним, с ним.
Начни так: Сергей любит кататься. Каждый день он ходит на горку. У него есть велосипед, Сергей обычно катается на нём. Иногда к нему подходят другие дети, а иногда бегают за ним. С ним играет Петя с третьего класса.

Ответь на вопросы.
Образец: — У него есть брат? — Да, у него есть брат. (Нет, у него нет брата.)
У него есть учебник? Да, у него есть брат. (Нет, у него нет учебника.)
У тебя есть словарь? Да, у него есть словарь. (Нет, у него нет словаря.)
У неё есть фломастеры? Да, у него есть фломастеры. (Нет, у него нет фломастеров.)
У неё есть мяч? Да, у него есть мяч. (Нет, у него нет мяча.)
У тебя есть тетрадь? Да, у него есть тетрадь. (Нет, у него нет тетради.)

Русский язык Олень-15.03.2023

Олень
Часто бывают случаи, когда олень идёт к людям, ищет у них защиты. Однажды на берегу реки Белой наблюдатели заметили в реке, на самой середине, оленя, стоящего неподвижно.
Не успели удивиться такому поведению зверя, как увидели на берегу реки пять волков. Хищники находились выше оленя по течению и пытались вплавь добраться до него. Но едва они доплывали до середины реки, как быстрое течение сносило их вниз.
Волки отчаянно молотили по воде лапами, но достать оленя не могли. Несколько раз они пытались
добраться до оленя, — но безрезультатно. Неизвестно, как бы всё кончилось, если бы не вмешались люди. А олень стоял в воде, не обращая внимания на выстрелы. Когда волки разбежались, он спокойно выбрался на берег, прошёл мимо людей и с достоинством удалился.

В местоимениях я, ты, мы, вы изменяется основа: я — меня; ты — тебя; он — его;
она — её.
1 лицо 2 лицо 3 лицо
кто? я ты он, оно, она
кого? меня тебя его, её

кому? мне тебе ему, ей
кого? меня тебя его, её
кем? мной тобой им, ей (ею)
о ком? обо мне о тебе о нём, о ней

Напиши слова в три столбика: 1) (он, мой); (она, моя); 3)
(оно, моё).

Образец: отец — мой отец (он).
Отец, сова, улица, гнездо, яйцо, солома, доктор, суп, пальто, воробей, яблоко, ракета, петух, озеро,
солнце, крыша, герой, город, масло, столица, облако, трамвай, олень, волк.
Моя сова (она).
Моя улица (она).
Моё гнездо (оно).
Моё яйцо (оно).
Моя салома (оно).
Мой доктор (он).
Мой суп (оно).
Моё пальто (оно).
Мой воробей (он).
Моё яблоко (оно).
Моя ракета (она).
Мой петух (он).
Моё Озеро (оно).
Моё солнце (оно).
Моя крыша (она).
Мой герой (он).
Мой город (он).
Моё масло (оно).
Моя столица (она).
Моё облако (оно).
Мой трамвай (он).
Мой олень (он).
Мой волк (он).

Напиши текст, изменяя предложения. Например (солнце — оно, белка — она).
Пригрело (солнце)-оно, растопило снег. Вылезла (белка)-она из гнезда, где пряталась зимой от холода. Выбрались из своих убежищ (бобр)-он, (барсук)-он и колючий (ёжик)-он. Каждый их них рассказывал о том, как он провёл долгую зиму.
Образец: Пригрело солнце. Оно растопило снег.
Вылезла (белка)-она из гнезда.

Մայրենի-13.03.2023

1. Ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառերից ստացեք ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր, օրինակ՝ քաջ-քաջություն

Քաջ – քաջություն, մեծ մեծություն, գեղեցիկ-գեղեցկություն, հատուկ-հատկություն, հասարակ-հասարակություն, հարմար-հարմարություն, դեղին-դեղնություն, գունատ-գունատություն, հնչեղ-հնչեղություն, շքեղ-շքեղություն, պերճ-պերճություն, խեղճ-խեղճություն, տկար-տկարություն:

2. Նախադասությունները լրացրեք՝ փակագծում գրված հարցերին պատասխանելու միջոցով:

Կատուն մռմռում էր, երևի նեղացրել էին:
Երեխան նվնվում էր, երևի նեղացրել էին:
Քեռիս ցատկեց ցանկապատից դուրս:
Առյուծը ցատկեց ցանկապատից դուրս:
Վագրը ճանկռել է տատիկի ձերքը:
Թոռնիկը ճանկռել է տատիկի ձերքը:

3․ Գտեք Ա և Բ խմբերի բառերի տարբերությունները

Ա խմբում եզակի են, Բ խմբում՝ հոգնակի:

4․ Գրեք Ը տառը, եթե դրա կարիքը կա

Գնդակ, գործընկեր, լուսնկա, մութնկա, արագընթաց, մերթընդմերթ, գլուխ, կգամ, չընկնի։

Մաթեմատիկա-12.03.2023

Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք փակագծում գրված արտահայատության արժեքը:

Օրինակ `

           3              12
  5000-(2495+795):70=4953
1)+2495 2)-3՛29070 3)-5000
   795  28  47    47
  3290  49     4953
         49         
          0         

Առաջադրանքներ

3215-(2490+110):50=3245

 2490 2500:50 3215  
+ 110 250  50   50  
 2500   0     3245  
                    
                    
                    
                    
                    

60·(4884:4-288:8)=71100

4884:4   288:8  1221  
4    1221   24  36   36  
08        48    1185  
 8        48          
 08        0   1185   
  8              60   
  04           0000   
   4          7110    
   0          71100   

2300։(50+100:2)-210+60։(12+18) = 2300:100-20+60:30=23-20+2=5

2300:100              
2300 23               
   0                  
                      
                      
                      
                      
                      

220։(5+10:2)-210+ 6։(1+2) = 220:10-20+6:3=22-20+2=4

115-(2+110:10)+6։(1+2)= 115-13+6:3=104

1222-2110+6։(1+2) =1222-220+2=1004

14•(400-568:4)-16480:(5•8) = 14∙258-16840:40 = 3612-421= 3191

568:4   400  258 16840:40
4   142 142   14 160   421 
16      258 1032   84    
16          258    80    
 08         3612    40   
  8                 40   
  0                  0   
              3612       
               421       
              3191       
                         

(2000-40•5):90+380 = 1800:90+380=400

3000 + 50 • (4900 : 7 – 698) = 3000+50∙2=3100

6(3519:3-1005)=1008

3519:3 1173  168         
3    1173 1005    6         
05      168 1008         
 3                       
 21                      
 21                      
  09                     
   9                     
   0                     

(3000 – 505) : 10 + 25 = 2750:10+25=300

2100-35·(42480:60-708)=2100-35∙0=2100

42480:60                 
420   708                
  480                    
  480                    
    0                    
                         
                         
                         

30·(4080:80-390:30)=30∙(51-13)=30∙32

4080:80  30              
400  51  32              
  80     60              
  80    90               
   0    960              
                         
                         
                         

3556-89·(2870:70-41)=3556-89∙(41-41)=3556

2870:70                  
280  41                  
  70                     
  70                     
   0                     
                         
                         
                         

6515-(1890+315):5=6074

1890 2205:5   6515       
 315 20   441  441       
2205  20      6074       
      20                 
       05                
        5                
        0